Ljudbjörnen

/ljudbjornen_logo.jpg

Ljud kan lite förenklat delas in i "önskvärt ljud" och det motsatta. Om vi reducerar några av de oönskade reflektionerna, vare sig de är upplevda eller/och mätbara, så kan själva verksamheten eller samtalet stå i fokus. Vi har då reducerat något som tidigare stört oss i vårat arbete eller i våran fritidssyssla. Oönskat ljud har gjort våra hörselsystem och sinnen onödigt ansträngda. Låt oss ändra på det.

ATT REDUCERA OÖNSKAT LJUD = Med god kunskap och erfarenhet kan en akustisk anpassning göra en bullrig och osund ljudmiljö till en trivsam plats för möten där människors axlar sjunker ner och där själva kärnverksamheten står i fokus.

.