Om Ljudbjörnen

Ljudbjörnen har under 10 års tid arbetat med ljudinspelning och mixning i en central musikstudio i Stockholm. Den 18 Okt 2019 lades studioverksamheten ner av ljudteknikern, trummisen och musikproducenten Nisse Björn p.g.a en påfrestande tinnitus.
Detta gjorde att verksamheten så småningom ändrade fokus till rumsakustik, med syftet att anpassa akustiken i olika miljöer till det bättre. Det finns många ljudmiljöer där ute som kan bli mera trivsamma, funktionella och estetiskt vackra.

/img_1584.jpg

Foto: Anna von Walden

.